LID WORDEN

U kunt u aanmelden bij de administrateur van de vereniging. Het liefst per mail maar dit kan uiteraard ook mondeling of op papier. U dient daarbij de namen, het adres (+ emailadres) en de geboortedata van de (kandidaat) leden op te geven. Tevens opgave van het bankrekeningnummer waarvan de contributie kan worden geïncasseerd. Wanneer beide ouders lid worden zijn de kinderen welke jonger zijn dan 18 jaar gratis lid, maar dan moeten wel de namen en geboortedata van deze kinderen zijn opgegeven.


Naam aanvrager:


Geboorte datum:


Naam mede aanvrager:


Geboorte datum:Naam mede aanvrager (of kind onder 18 jaar):


Geboorte datum:


Naam mede aanvrager (of kind onder 18 jaar):


Geboorte datum:


Naam mede aanvrager (of kind onder 18 jaar):


Geboorte datum:


Naam mede aanvrager (of kind onder 18 jaar):


Geboorte datum:Adres:


Postcode:


Woonplaats:E-mailadres:


Bankrekeningnummer: